Onze praktijk

N.B. Wij nemen geen nieuwe cliënten meer aan in onze praktijk!

Onze praktijk is een samenwerkingsverband van twee Gezondheidszorg Psychologen die werken in de generalistische basis GGZ.
Daarnaast werken we nauw samen met de psychotherapiepraktijk Hanneke Braam.

Kenmerkend voor de hulpverlening in de eerstelijn is een probleemgerichte aanpak.
De begeleiding / behandeling is kortdurend: 5 tot 12 sessies.

Iedere huisarts kan naar onze praktijk doorverwijzen.

Wij streven er naar de wachttijden zo kort mogelijk te houden.
Bij de telefonische aanmelding kijken we samen met u wat de mogelijkheden zijn als de wachttijd voor u te lang mocht zijn.