Onze visie

Therapie zien we als samen op weg gaan, een proces naar “worden wie je bent”.

Het doel is om met veerkracht en plezier op je eigen benen verder te kunnen.
Tijdens dit proces sluiten we zoveel mogelijk aan bij jouw belevingswereld en proberen we door te “spiegelen” en te “confronteren” het inzicht in jezelf te vergroten.

De mens leeft en ontwikkelt zich in relatie met anderen en “het andere” (natuur, geloof …).
Het is van belang de manier te onderzoeken waarop jij contact maakt met je omgeving.
Zo kun je ontdekken hoe jouw persoonlijke ontwikkeling vorm kan krijgen binnen dit contact zodat je authentiek in het leven kunt staan.

Voelen en denken zijn twee belangrijke begrippen in ons bestaan.
In onze cultuur is bij veel mensen de verbinding met hun gevoelswereld onderbroken. We zitten gevangen in piekeren en zijn deels afgesloten van onze emotionele en lichamelijke ervaringen. Deze ervaringen maken we vaak mee in de vorm van pijn of klachten.

Eén van de methoden van werken is via lichamelijk gewaarzijn het contact herstellen met de emotionele “binnenwereld”, zodat levenslust en vitaliteit worden hersteld.

Van belang voor dit herstel zijn het inzicht krijgen in patronen die je hebt aangeleerd in het omgaan met de “buitenwereld”, en het ontdekken dat je daarin keuzes kunt maken.