Werkwijze en werkvormen

Werkwijze

Wij werken o.a. met:

Ø      Cognitieve gedragstherapie

Ø      EMDR (eye movement desentization reprocessing) inf: www.emdr.nl

Ø      PRI (past reality integration)

Ø      Lichaamsgerichte therapieën

Ø      Gestalttherapie

Ø      Mindfulness aandachtsgerichte cognitieve therapie

Werkvormen

Ø      gesprekken

Ø      visualisatietechnieken

Ø      creatieve werkvormen (tekenen, muziek)

Ø      oefeningen met betrekking tot ontspanning en vergroten van lichaams-gewaarzijn

Ø      huiswerkopdrachten

Ø      autobiografische reflexie

Soms maken we gebruik van (psychologische) tests om de problematiek in kaart te brengen.