Waarneming

N.B. Wij nemen geen nieuwe cliënten meer aan in onze praktijk!

U kunt op de website van onze beroepsvereniging LVVP zoeken naar een hulpverlener in uw omgeving.

In spoedeisende gevallen dient u contact op te nemen met uw huisarts.