Nieuws

Juli 2019

Het is zover, de laatste cliënten zijn “de deur uit”.
Dit betekent dat de praktijk nu echt gesloten is en we na de administratieve afhandeling en afsluiting met tevredenheid en voldoening op dit deel van ons leven kunnen terugkijken.
Nogmaals willen we onze cliënten en oud-cliënten alsmede alle verwijzers danken voor het in ons gestelde vertrouwen!

Marjan Braam en Arie Oosterlee.

November 2018

Hierbij willen we laten weten dat we gaan stoppen met onze praktijk.

Dit betekent dat we geen cliënten meer aannemen.
De lopende behandelingen maken we uiteraard gewoon af hetgeen er in zal resulteren dat ergens begin 2019 alle trajecten zijn afgesloten en we achter de laatste cliënt de deur zullen sluiten.

Na drie en een half jaar in Schipborg een praktijk te hebben gehad (en daarvoor ruim 30 jaar in Eindhoven) zijn we er aan toe om ons leven een andere invulling te gaan geven.

We bedanken onze cliënten en oud-cliënten voor het in ons gestelde vertrouwen!

Marjan Braam en Arie Oosterlee.

September 2018
In deze tijd beginnen de zorgverzekeraars onze praktijk weer te benaderen met het aanbod om een contract voor 2019 af te sluiten.
Wij hebben besloten om per 2019 geen (nieuwe) contracten meer af te sluiten met zorgverzekeraars.
Alle nu lopende behandelingen vallen onder de nog tot eind 2018 lopende contracten met de zorgverzekeraars.

Mei 2018
Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) van kracht.
Hoe dat in onze praktijk is geregeld leest u hier.

Januari 2018
Ook voor 2018 heeft onze praktijk contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.
Het eigen risico voor 2018 is gelijk gebleven: € 385,-.
Het kan zijn dat u een hoger eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar, dat betekent dat u meer of alles van de behandeling in onze praktijk zelf dient te betalen.

Februari 2017
Inmiddels zijn alle contracten met alle zorgverzekeraars voor 2017 geregeld.
De kwaliteitsstatuten staan op onze website voor een ieder die daarin geïnteresseerd is.
Het kwaliteitsstatuut van Marjan Braam vindt u hier,
Het kwaliteitsstatuut van Arie Oosterlee vindt u hier.

Oktober 2016
Druk bezig met contracten met zorgverzekeraars voor 2017.
En de herregistratie BIG register GZ psychologen is achter de rug, en we hebben een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut! (binnenkort op onze website)

Januari 2016
Ook in 2016 hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars.

Juli 2015
Vanaf 1 augustus “verhuizen” wij de praktijk van Eindhoven naar Schipborg.